Algemene voorwaarden

Toepasselijkheid Algemene Voorwaarden

 1. Op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van GameStore Deventer zijn de Algemene Voorwaarden van toepassing,
  tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.
 2. Indien de klant in zijn opdracht, bevestiging of mededeling inhoudende aanvaarding bepalingen of voorwaarden
  opneemt die afwijken van, of niet voorkomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze voor GameStore Deventer slechts bindend,
  indien en voor zover deze door GameStore Deventer uitdrukkelijk schriftelijk zijn aanvaard.

Totstandkoming overeenkomst

 1. Een ouder die zijn/haar kind inschrijft voor een evenement gaat akkoord met de spelregels en de algemene voorwaarden.
 2. Kinderen tot 18 jaar maken gebruik van onze evenementen-ruimte met toestemming van zijn/haar ouders. Bij eventueel schade
  aangebracht door uw kind zullen wij de kosten op zijn/haar ouders verhalen.
 3. Het gebruik van onze evenementen-ruimte is geheel op eigen risico. Onze evenementen-ruimte is enkel toegankelijk via een erg steile trap,
  wij zijn niet aansprakelijk voor eventuele lichamelijk letsel.
 4. Volwassenen zijn ervan bewust dat eventuele schade aan onze inrichting direct kan worden verhaald op gebruiker.

Prijzen en informatie

 1. De inhoud van de website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. GameStore Deventer kan echter niet garanderen dat
  alle informatie en voorraad op de website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de website en in andere van GameStore Deventer afkomstige materialen zijn dan ook onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.
 2. We streven ernaar de bijdrage zo laag mogelijk te houden om zoveel mogelijk kinderen de mogelijkheid te bieden deel te nemen aan de activiteiten.
 3. Prijzen aangegeven op onze website of op andere van GameStore Deventer afkomstige materialen zijn niet bindend, prijzen in onze kassa-software zijn altijd bindend
 4. Bij bestelling van producten die volgens onze website op voorraad zou moeten zijn maar om wat voor reden dan ook toch niet op voorraad is nemen wij contact met u op en bieden u de mogelijkheid om uw geld retour te storten of wij bestelling indien nodig het product bij onze leverancier.

Betaling

 1. Klant dient betalingen aan GameStore Deventer vooraf volledig te voldoen.

Herroepingsrecht/annulering evenement

 1. Deelname is vrijblijvend.
 2. Bij eventuele vroegtijdige beëindiging van de gereserveerde ruimte geven wij de cruimte vrij voor overige klanten.
 3. Inschrijvingen en reserveringen zijn definitief en kunnen niet terug worden gedraaid.

Garantie op producten

 1. Wanneer het product niet functioneert bekijken we of het product gerepareerd kan worden. Kan dit niet? Dan mag je het
  product ruilen voor een ander product of krijg je een tegoedbon.
 2. Op tweedehands goederen geven wij nooit geld terug.
 3. Op Pokemon & Magic items geven wij nooit geld terug, dit omdat dichte pokemon pakjes uitgewogen kunnen worden.
 4. De garantie vervalt direct als u of derden een product zelf proberen te repareren of software op een product installeren (uitgezonderd legale versie van microsoft office).
 5. Het kan zijn dat de verkoper in de winkel ervoor kiest om u een deel van het bedrag terug te geven, dit noemen wij rebuy van een product, u verkoopt uw product dan opnieuw aan ons.

Vouchers

 1. Vouchers zijn éénmalig aan één stuk door te gebruiken voor het bedrag en/of tijd dat erop vermeld staat.

Klachtenprocedure

 1. Indien klant een klacht heeft over een product (conform artikel aangaande garantie en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van GameStore Deventer, dan kan hij bij GameStore Deventer telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie de contactgegevens onder aan de Algemene Voorwaarden.

Aansprakelijkheid

 1. Door GameStore Deventer wordt geen aansprakelijkheid aanvaard.
 2. De door GameStore Deventer afgesloten aansprakelijkheidsverzekering zal enkel worden ingeschakeld indien wij onnodige fouten begaan. De aansprakelijkheid is alsdan beperkt tot het bedrag van de door de verzekeraar gedane uitkering.
 3. Aansprakelijkheid voor indirecte schade of gevolgschade wordt onder alle omstandigheden uitgesloten

Inkoop tweedehands goederen

 1. Bij GameStore Deventer kunt u diverse producten verkopen, wij controleren ieder product op serienummer bij de politie vooraf wij een product kunnen overnemen.
 2. U krijgt direct contant geld voor uw product mits deze legaal verkregen is.
 3. Wij vragen om uw gegevens in te vullen op onze inkoop verklaring en vragen u zich te identificeren zodat wij het formulier kunnen controleren of hij correct is ingevuld.
 4. Bij verkoop van een gestolen product nemen wij het product in beslag en doen wij direct aangifte bij de Politie.


GameStore Deventer
Nieuwstraat 52
7411LM Deventer

T: 0570 597 188
M: info@gamestoredeventer.nl
W: www.gamestoredeventer.nl

KVK: 77164415
BTW: NL003158190B79